^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem Medycznej szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 opiekun medyczny
  Opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego.
 • 4 technik masażysta
  Zawód: Technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 5 opiekunka dziecięca
  Zawód: Opiekunka dziecięca 325905 E-LEARING Kwalifikacja: Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekunki Dziecięcej.
baner

Technik usług kosmetycznych (514207)

Technik usług kosmetycznych (514207)  - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E - LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,szyi i dekoltu,

A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,dłoni i stóp, tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacjami A.61,A.62. oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin potwierdzający kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec pierwszego roku, a kwalifikację A.62. pod koniec drugiego roku.. 

 

Kwalifikacje : 

A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,szyi i dekoltu. 

A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

 

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

 

Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów. 

Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt. 

 

Perspektywy zatrudnienia :

 •  Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki
 • Salony kosmetyczne,
 • Gabinety odnowy biologicznej,
 • Salony SPA,
 • Fitness kluby,
 • Ośrodki medycyny estetycznej,
 • Nowoczesne firmy kosmetyczne.

 Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą. 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Język obcy w kosmetyce

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Kosmetyka stosowana z elementami kosmetologii

Komunikacja interpersonalna

Surowce kosmetyczne

Zmiany patologiczne skóry twarzy szyi i dekoltu

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Praktyka zawodowa( 2 tyg. w II sem. i 2 tyg. w IV sem):

- w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych, 

- w Gabinetach Odnowy Biologicznej.

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook