^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja AU.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja AU.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 technik masażysta
  technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  technik sterylizacji medycznej (321104) Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY E-LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Sterylizacji Medycznej.
 • 5 opiekun medyczny
  opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego
baner

Technik usług kosmetycznych (514207)

Technik usług kosmetycznych (514207)  - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E - LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe AU.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,szyi i dekoltu, AU.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,dłoni i stóp, tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacjami AU.61,AU.62. Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61. odbywa się pod koniec pierwszego roku, a kwalifikację AU.62. pod koniec drugiego roku.

Kwalifikacje :

AU.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,szyi i dekoltu. 

AU.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
 • udzielania porad kosmetycznych
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów.

Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt.

Perspektywy zatrudnienia :

 • Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki
 • Salony kosmetyczne,
 • Gabinety odnowy biologicznej,
 • Salony SPA,
 • Fitness kluby,
 • Ośrodki medycyny estetycznej,
 • Nowoczesne firmy kosmetyczne.

Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą.

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Język obcy w kosmetyce

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Kosmetyka stosowana z elementami kosmetologii

Komunikacja interpersonalna

Surowce kosmetyczne

Zmiany patologiczne skóry twarzy szyi i dekoltu

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Praktyka zawodowa( 2 tyg. w II sem. i 2 tyg. w IV sem):

- w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych, 

- w Gabinetach Odnowy Biologicznej.

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook