^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja AU.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja AU.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 technik masażysta
  technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  technik sterylizacji medycznej (321104) Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY E-LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Sterylizacji Medycznej.
 • 5 opiekun medyczny
  opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego
baner

Technik masażysta (325402)

Technik masażysta (325402) - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik masażysta z kwalifikacją MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu. Egzamin potwierdzający kwalifikację MS.01. odbywa się pod koniec drugiego roku.

Zawód szczególnie polecany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych, rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych. 

Kwalifikacje:

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 • wykonywania masażu medycznego; 
 • wykonywania drenażu limfatycznego; 
 • wykonywania masażu metodą Shantala; 
 • wykonywania masażu sportowego; 
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego; 
 • obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu; 
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

 

Perspektywy zatrudnienia 

 • Przychodnie,Szpitale, Kliniki, 
 • Zakłady Rehabilitacyjne, Uzdrowiska, 
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, 
 • Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze, 
 • Kluby Sportowe, 
 • Gabinety Odnowy Biologicznej, Gabinety Kosmetyczne, 
 • Własny Gabinet Masażu. 

 

Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą. 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Podstawy działalnośći gospodarczej,

Język obcy zawodowy,

Propedeutyka zdrowia,

Podstawy psychologii pedagogiki i socjologii,

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,

Organizacja ochrony zdrowia,

Język migowy,

Technologia informatyczna,

Teoretyczne podstawy masażu,

Anatomia z fizjologią ,

Zarys fizjoterapii,

Wybrane zagadnienia kliniczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia masażu,

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym,

Metodyka masażu sportowego,

Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Praktyka zawodowa(w II sem.i IV sem po 2 tyg ):

- w Oddziałach szpitalnych 

- w Zakładzie Usprawniania Leczniczego

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook