^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem Medycznej szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 opiekun medyczny
  Opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego.
 • 4 technik masażysta
  Zawód: Technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 5 technik sterylizacji medycznej
  Technik sterylizacji medycznej (321104)Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E - LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
baner

Technik masażysta (325402)

Technik masażysta (325402) - zapis on-line do szkoły

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik masażysta z kwalifikacją Z.1.Świadczenie usług w zakresie masażu oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.1. odbywa się pod koniec drugiego roku. 

 

Zawód szczególnie polecany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, specjalistów odnowy biologicznej, techników usług kosmetycznych, rehabilitantów, trenerów fitness, pielęgniarek i położnych. 

 Kwalifikacje :

Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 • wykonywania masażu medycznego; 
 • wykonywania drenażu limfatycznego; 
 • wykonywania masażu metodą Shantala; 
 • wykonywania masażu sportowego; 
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego; 
 • obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu; 
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

 

Perspektywy zatrudnienia 

 • Przychodnie,Szpitale, Kliniki, 
 • Zakłady Rehabilitacyjne, Uzdrowiska, 
 • Ośrodki Pomocy Społecznej, 
 • Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze, 
 • Kluby Sportowe, 
 • Gabinety Odnowy Biologicznej, Gabinety Kosmetyczne, 
 • Własny Gabinet Masażu. 

 

Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą. 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Podstawy działalnośći gospodarczej,

Język obcy zawodowy,

Propedeutyka zdrowia,

Podstawy psychologii pedagogiki i socjologii,

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,

Organizacja ochrony zdrowia,

Język migowy,

Technologia informatyczna,

Teoretyczne podstawy masażu,

Anatomia z fizjologią ,

Zarys fizjoterapii,

Wybrane zagadnienia kliniczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia masażu,

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym,

Metodyka masażu sportowego,

Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Praktyka zawodowa(w II sem.i IV sem po 2 tyg ):

- w Oddziałach szpitalnych 

- w Zakładzie Usprawniania Leczniczego

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook