^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem Medycznej szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 opiekun medyczny
  Opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego.
 • 4 technik masażysta
  Zawód: Technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 5 technik sterylizacji medycznej
  Technik sterylizacji medycznej (321104)Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E - LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
baner

Technik usług kosmetycznych (514207)

Technik usług kosmetycznych (514207) 

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,koniecznosci posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe A.61.Wykonywanie zabiegow pielęgnacyjnych twarzy,szyji i dekoltu,A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,dłoni i stóp ,tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacjami A.61,A.62. oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin potwierdzający kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec klasy pierwszej,a kwalifikację A.62. pod koniec klasy drugiej. 

 

Kwalifikacje : 

A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy,szyji i dekoltu. 

A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 

przeprowadzania diagnozy kosmetycznej

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

udzielania porad kosmetycznych

organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

 

Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów. 

Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt. 

 

Perspektywy zatrudnienia :

 

Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki

Salony kosmetyczne,

Gabinety odnowy biologicznej,

Salony SPA,

Fitness kluby,

Ośrodki medycyny estetycznej,

Nowoczesne firmy kosmetyczne.

 

Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą. 

 

PLAN NAUCZANIA

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Język obcy w kosmetyce

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Praktyka zawodowa( 2 tyg. w II sem. i 2 tyg. w IV sem):

- w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych, 

- w Gabinetach Odnowy Biologicznej.

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook